Alergiczne testy skórne

Testy skórne są podstawowym, ogólnie dostępnym, najtańszym i szybkim badaniem w diagnostyce schorzeń o podłożu alergicznym. Wykorzystuje się je w diagnostyce dermatologicznej w przypadku chorych, u których zachodzi podejrzenie udziału reakcji alergicznych w powstawaniu zmian skórnych. Służą one ocenie reakcji skóry na kontakt z alergenem, a ich dodatni wynik stanowi potwierdzenie uczulenia na badany alergen.

Skórne testy punktowe (STP) są szczególnie przydatne w diagnozowaniu uczulenia na alergeny powietrznopochodne, czyli zawieszone w powietrzu, takie jak pyłki roślin (traw, drzew i chwastów), roztocze kurzu domowego, alergeny sierści zwierząt lub grzyby pleśniowe. Znajdują zastosowanie również w rozpoznawaniu alergenów odpowiedzialnych za alergiczne i całoroczne zapalenia spojówek i błony śluzowej nosa oraz astmy.

W skład zestawu przesiewowego wchodzą następujące alergeny:

  • pies
  • kot
  • leszczyna
  • brzoza
  • olcha
  • mieszanka traw
  • żyto
  • bylica
  • pleśnie
  • roztocze kurzu domowego 1 – Dermatophagoides pteronnysinus
  • roztocze kurzu domowego 2 – Dermatophagoides farinae

Ponadto alergiczne testy skórne można wykonać z alergenami pokarmowymi, co czyni je szczególnie przydatnymi u najmłodszych chorych z podejrzeniem alergii pokarmowej.