Alergiczne testy skórne – punktowe

Testy skórne są podstawowym, ogólnie dostępnym, najtańszym i szybkim badaniem w diagnostyce schorzeń o podłożu alergicznym. Wykorzystuje się je w diagnostyce dermatologicznej w przypadku chorych, u których zachodzi podejrzenie udziału reakcji alergicznych w powstawaniu zmian skórnych. Służą one ocenie reakcji skóry na kontakt z alergenem, a ich dodatni wynik stanowi potwierdzenie uczulenia na badany alergen.

Skórne testy punktowe (STP) są szczególnie przydatne w diagnozowaniu uczulenia na alergeny powietrznopochodne, czyli zawieszone w powietrzu, takie jak pyłki roślin (traw, drzew i chwastów), roztocze kurzu domowego, alergeny sierści zwierząt lub grzyby pleśniowe. Znajdują zastosowanie również w rozpoznawaniu alergenów odpowiedzialnych za alergiczne i całoroczne zapalenia spojówek i błony śluzowej nosa oraz astmy.

W skład zestawu przesiewowego wchodzą następujące alergeny:

 • pies
 • kot
 • leszczyna
 • brzoza
 • olcha
 • mieszanka traw
 • żyto
 • bylica
 • pleśnie
 • roztocze kurzu domowego 1 – Dermatophagoides pteronnysinus
 • roztocze kurzu domowego 2 – Dermatophagoides farinae

Ponadto alergiczne testy skórne można wykonać z alergenami pokarmowymi, co czyni je szczególnie przydatnymi u najmłodszych chorych z podejrzeniem alergii pokarmowej.