Polityka przetwarzania danych osobowych w naszej klinice

Jak korzystamy z Twoich danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych wyjaśnia dlaczego Fast Medica zbiera informacje o Tobie i jak te informacje mogą być wykorzystywane.

Pracownicy klinki, którzy zapewniają Ci opiekę, przechowują informacje o Twoim stanie zdrowia oraz o każdym zabiegu lub leczeniu, które przeszedłeś.

Te informacje pomagają w zapewnieniu najlepszej możliwej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja medyczna może być elektroniczna, w formie papierowej lub może być połączeniem obu tych metod, a Fast Medica może wykorzystywać kombinację metod pracy i technologii, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo informacji.

Dokumentacja przechowywana w Fast Medica może zawierać następujące informacje:

  • szczegółowe informacje o Tobie, takie jak Twój adres, numer kontaktowy, informacje o przedstawicielu prawnym, dane kontaktowe obowiązujące w nagłych wypadkach, dane o rodzinie i krewnych, pełnomocnictwa itp.
  • notatki i raporty o Twoim zdrowiu, w tym raporty z orzeczeń lekarskich
  • szczegółowe dane dotyczące leczenia i opieki, w tym skierowań szpitalnych itp.
  • wyniki badań, takich jak testy laboratoryjne, prześwietlenia rentgenowskie itp.
  • istotne informacje od innych pracowników służby zdrowia, krewnych lub osób, które zapewniają Ci opiekę, jeśli dzielą się nimi z Fast Medica.

Twoje dane medyczne są wykorzystywane w celu zapewniania Ci możliwie najlepszej opieki zdrowotnej. Informacje mogą być wykorzystywane przez naszą klinikę do przeprowadzenia audytu działań w celu monitorowania jakości świadczonych usług.

Inne projekty związane z udostępnieniem danych/dostępu

W jaki sposób zapewniamy poufność danych

Przetwarzamy i zarządzamy danymi zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. Obejmuje to wymóg zachowania bezpieczeństwa informacji i nie przechowywania ich przez okres dłuższy niż to konieczne.

Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami wdrożyliśmy w naszej klinice odpowiednią polityką Zarządzania, w tym polityki dotyczące bezpieczeństwa informacji, poufności i ochrony danych osobowych.

https://www.gov.uk/government/publications/records-management-code-of-practice-forhealth-and-social-care

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych musimy pokazać, że mamy prawne uzasadnienie przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Zgodnie z powszechnym obowiązkiem zachowania poufności mamy obowiązek szanować poufność wszystkich posiadanych przez nas informacji.

Pracujemy zgodnie z zasadami poufności i wytycznymi określonymi w raportach Caldicott.

W naszych umowach, oraz w zasadach i procedurach dotyczących umów mamy ścisłe określone punkty, które definiują oczekiwania, jakie mamy wobec pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że wszyscy pracownicy, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, otrzymują odpowiednie bieżące szkolenie w zakresie zarządzania informacjami.

Kontakt