Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych

Dane osobowe są opisane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679) („GDPR”) jako „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, to jest o podmiocie danych, o Tobie.” Dane osobowe to po prostu wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste rzeczy, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory online.

Jak korzystamy z Twojej dokumentacji medycznej

Ważne informacje dla pacjentów

  • Nasza klinika wykorzystuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
  • Udostępniamy dokumentację medyczną osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w zapewnienie opieki i leczenia.
  • Udostępniamy informacje, gdy wymaga tego prawo, na przykład w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych lub sprawdzenia, czy zapewniona opieka jest bezpieczna.
  • Masz prawo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej.
  • Masz prawo sprzeciwić się udostępnianiu dokumentacji medycznej osobom, które zapewniają Ci opiekę.
  • Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów i złożenia skargi do Biura Rzecznika Informacji. Zapoznaj się ze wskazówkami na temat polityki prywatności w naszej klinice na naszej stronie internetowej lub porozmawiaj z członkiem personelu, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj w recepcji o ulotkę lub odwiedź naszą stronę internetową www.fastmedica.co.uk.

Kontakt