Dr Katarzyna Bennett

GMC 6057445

Doktor Katarzyna Bennett jest absolwentką Uniwersytetu Białystockiego. Od wielu lat praktykuje na terenie Zjednoczonego Królestwa.
Uzyskane dyplomy oray doświadczenie w wielu specjalnościach (interna, dermatologia) przyczyniły się do jej popularności w zróżnicowanych grupach etnicznych.
Doktor Katarzyna Bennett jest lekarzem o specjalnym zainteresowaniu w układzie mieśniowo-szkieletowym i iniekcjach (zastrzykach) dostawowych.
Jest również kwalifikowanym specjalistą medycyny estetycznej z zainteresowaniem w drobnej chirurgii dermatologicznej.