Psycholog-Seksuolog
BPS #515415
Roksana Paciepnik
BACP #373093

Polski Psycholog w Londynie

Nasza placówka w Londynie oferuje również usługi psychologa. Nasi specjaliści pomagają w zakresie diagnostyki psychologicznej oraz poradnictwa. Nasz psycholog w celu postawienia trafnej diagnozy, najpierw przeprowadza szczegółowy wywiad.

Czy psycholog pracujący w Londynie powinien mieć szczególne kompetencje?

Wykształcenie psychologa wynika z ukończenia pięcioletnich studiów na kierunku psychologii. Nasi specjaliści jednak na tym nie kończą swojej edukacji. Biorą regularnie udział w konferencjach naukowych, treningach, warsztatach czy spotkaniach naukowych, by jak najlepiej poszerzyć swoje doświadczenie i możliwości niesienia pomocy. Rozwój jest niezwykle istotny i prowadzi do osiągnięcia najwyższych standardów w nieustająco zmieniającej się i ewoluującej wiedzy z zakresu psychologii.

W FastMedica pomagamy znaleźć sens dla nieprzyjemnych uczuć i badamy przyczynę ich powstawania. Prowadzimy terapie zarówno w języku polskim i angielskim.

W jakich obszarach psychologii możemy ci pomóc:

  • Trudności w nawiązywaniu kontaktów
  • Stany lękowe
  • Depresja
  • Stres
  • Trauma
  • Uzależnienia
  • Neuroróżnorodność (ADHD, Dysleksja, Autyzm, Syndrom Aspergera)
  • Problemy zawodowe
  • Różnice kulturowe
  • Problemy w związku