Alicja Damska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 roku pracuje w Lodnynie, najpierw jako logopeda, od tego roku również jako neurologopeda oraz terapeuta miofunkcjonalny z wpisem do Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej. Każdego roku podnosi swoje kwalifikacje, ponieważ logopedia to dziedzina nauki, która nieustannie się rozwija. Aby skuteczniej pomagać, sięga po nowoczesne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Uczy się od praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Do swojego gabinetu, mimo utartych stereotypów, zaprasza nie tylko dzieci, ale również młodzież, dorosłych i niemowlaki.

Swoją opieką neurologopedyczną obejmuje:
• dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzenimi mowy w niepełnosprawności intelektualnej oraz takich jednostkach jak zespół Downa, zespół Aspergera, padaczka, MPD i inne zaburzenia neurologiczne oraz choroby wrodzone,
• niemowlaki oraz dzieci z zaburzeniami karmienia, w tym ssania, gryzienia i żucia,
• niemowlaki, dzieci oraz dorosłych z ankyloglosją (wrodzona anomalia języka charakteryzująca się krótkim wędzidełkiem językowym lub jego wadliwym przyczepem),
• osoby z zaburzeniami mowy oraz wadami wymowy (nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek),
• osoby z dysleksją,
• osoby z afazją i dysfazją,
• seniorów i wspiera ich sprawność językową oraz komunikacyjną w perspektywie logopedii gerontologicznej.

Ponadto, w zakres jej kompetencji wchodzi:
• elektrostymulacja traktu ustno-twarzowego,
• neurorehabilitacja aplikatorami wieloigłowymi AWI,
• kinesiotaping logopedyczny (plastrowanie) z elementami akupresury,
• masaż logopedyczny,
• terapia ręki i stopy,
• terapia oddechowa metodą Butejki,
• nauka czytania metodą sylabową,
• AAC (komunikacja alternatywna) w szczególności gesty Makatonu (stopień I i II) i inne.

W swojej historii zawodowej pracowała z pacjentami chcącymi nabyć sprawność połykania, jedzenia oraz mowy, w zakresie pełnej, zrozumiałej komunikacji; wcześniakami, pacjentami z niewykształconą częścią mięśni języka i doprowadziła do prawidłowych funkcji oralnych oraz prawidłowej mowy, również w pryzmacie artykulacji. Alicja pracuje z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi, zespołem Downa, rozszczepem podśluzówkowym/podniebienia i porażeniem nerwów twarzowych. Codziennością w jej gabinecie są dzieci z zaburzeniami korowymi, a także dzieci niedosłyszące, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z zespołem Aspergera.
Zwykła mówić za A.Camus: „Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem”, z szacunku dla drugiego człowieka!

 

OFERTA:

• Konsultacja/Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych

• Elektrostymulacja traktu ustno-twarzowego w terapii logopedycznej:
Seria 10 zabiegów (pakiet)
-po operacji rozszczepu warg i podniebienia z zaburzeniami napięcia mięśniowego
-nadmierne ślinienie
-wady wymowy
-nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka
-mowa nosowa (rynolalia)
-porażenie nerwu twarzowego i trójdzielnego
-afazja motoryczna
-dyzartria
-zaburzenia genetyczne
-zaburzenia napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej
-dysfagia (zaburzenia pobierania, obróbki i połykania pokarmów)
-po zabiegu podcięcia wędzidełka języka

• Terapia logopedyczna/neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
-opóźniony rozwój mowy
-oligofazja (zaburzenia mowy w niepełnosprawności intelektualnej oraz takich jednostkach jak zespół Downa, zespół Aspergera, padaczka, MPD i inne zaburzenia neurologiczne oraz choroby wrodzone)
-zaburzenia karmienia, w tym ssania, gryzienia i życia
-wady wymowy (nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek)
-terapia afazji i dysfazji
-wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej

Terapia prowadzona jest różnymi metodami, w zależności od potrzeb dziecka
-elementy metody Krakowskiej
-programowanie języka
-metoda symultaniczno – sekwencyjna
-elementy metody werbo-tonalnej
-ćwiczenia logorytmiczne
-elementy NDT-Bobath
-elementy regulującej terapii ustno-twarzowej wg prof. Castillo Moralesa
-elementy techniki uwalniania mięśniowego po zabiegu frenulotomii i frenulektomii
-program językowy Makaton
-elementy metody M.Ch. Knillów

• Wczesna interwencja logopedyczna (dla dzieci do 1 roku życia)
Noworodki, u których pojawia się podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości rozwojowych (m.in. z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym, wcześniaki czy dzieci z obciążeniem genetycznym). Czynnikami ryzyka są m.in.|
wcześniactwo i niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego,
-wady genetyczne
-urazy okołoporodowe
-nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego
-mózgowe porażenie dziecięce
-wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wodogłowie)
-nieprawidłowości w obrębie odruchów (brak odruchu lub jego przetrwanie)
-infekcje centralnego układu nerwowego
-zaburzenia metaboliczne obciążające układ nerwowy
-padaczka
-nieprawidłowe napięcie mięśniowe
-nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na dotyk
-zaburzenia oddychania
-zaburzenia czynności pokarmowych

• Terapia miofunkcjonalna

• Terapia karmenia

• Kinesiology taping logopedyczny (plastrowanie) z elementami akupresury

• Masaż logopedyczny:
-manualny,
-wibratorami logopedycznymi,
-Aplikatorami wieloigłowymi AWI

• Terapia ręki i stopy (zaburzenia motoryki małej)

• Nauka czytania metodą sylabową

• AAC (komunikacja alternatywna, Makaton level 1 i 2)

• Zaburzenia koncentracji

• Trening oddechowy metodą Butejki

• Opinia logopedyczna w języku polskim

• Opinia logopedyczna w języku angielskim