Dr Adam Dobrowolski

GMC 7144817

 

Adam Dobrowolski – specjalista urolog.
Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) od 2001r. Aktywny członek Zarządu Sekcji Urologów Ambulatoryjnych EAU. Autor i współautor licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych. Główny badacz w licznych Badaniach Klinicznych z dziedziny urologii. Specjalizację z urologii uzyskał w 2001 r. (Katowice, Polska). Prestiżowy tytuł Fellow of EBU (FEBU) uzyskał w 2001 r. (Rotterdam, Holandia). W ostatnich latach pracował jako urolog w klinikach uniwersyteckich NHS w Leicester oraz Londynie, UK. Odbył staż w prestiżowej klinice uniwersyteckiej Univeristy of Miami w USA. W przeciągu ostatnich lat aktywnie współuczestniczył w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych w dziedzinie urologii.
Obecnie pracuje w „Fast Medica”, Londyn, UK jako konsultant urolog oraz jako Główny Konsultant oraz dyrektor Ośrodka w „Centrum Urologiczne” w Mysłowicach, Polska.

W ofercie lekarza urologa znajdują się:

  • Profesjonalna diagnostyka krwiomoczu: nawracającego, uporczywego, nieokreślonego;
  • Kompleksowa diagnostyka oddawania moczu: nietrzymanie, zatrzymanie moczu, bezmocz, skąpomocz, wielomocz, częstomocz;
  • Leczenie urazów moczowo-płciowych: prącia, jąder, moszny, nerek i pęcherza moczowego;
  • Wykonanie USG nerek, pęcherza oraz dróg moczowych;
  • Cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie, wymiana, usuwanie cewnika;
  • Diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu moczowego i chorób męskich narządów rozrodczych takich jak: kamienie nerkowe, nietrzymanie moczu, problemy z prostatą, a także problemy z płodnością czy zaburzeniami erekcji.
  • Dylatacją cewki moczowej.